DUA Section

NAME

PDF

AUDIO

NAME

PDF

AUDIO

DUA UL-JOSHAN
DUA UL-KAMIL
MOHTA BAAWISA
IFTAAR
INNA FATAHNA
KHATMUL QURAN
NASRUL MAHABA
DAFIL AAFAT
DUA O-NOOR
DUA O-SABAH
DUA O-SAIFI
DUA UN-FAAZIL
TASBIH UL-AZAM
DUA UN-FAAZIL (FULL)
10 SURAT
ARAFA NI DUA
15 MI RAAT SHABAAN AL-KARIM
DUA E KHADIR OR DUA E KUMAIL
SAJADA WAJHEYAL
BEHORI HAFTI - JUZ AWWAL 1
BEHORI HAFTI - JUZ SAANI 2
BEHORI REDUCED
YA SEEN
GRAHAN DUA
DUA-E-YAMANI
DUA-E-MUSTAJAAB
DUA-E-JAWAHIR
DUA UL-KAMIL FAST TRACK
HIRZ-E-SAIFI
HAYAT-E-QAAF
MUFARREJ-UL-KOROBAAT
YAQUB-AL-SIJISTANI
DUA-E-JOSHAN-1-SUNDAY
DUA-E-JOSHAN-2-MONDAY
DUA-E-JOSHAN-3-TUESDAY
DUA-E-JOSHAN-4-WEDNESDAY
DUA-E-JOSHAN-5-THURSDAY
DUA-E-JOSHAN-6-FRIDAY
DUA-E-JOSHAN-7-SATURDAY
DUA NAADE ALI
YA MAN TOHALLO
NAADE ALI