INSTRUMENTAL Section

NAME

PDF

AUDIO

NAME

PDF

AUDIO

AE MOLA EK NAZAR
AE DAI MUFADDAL
BURHANE DI FIRISHTA
BURHANE DI MAULA
BURHANEDI KE SAYE MEIN
GAR MAARA JISM
DAI BURHANUDDIN
ISS SHAMA-E-HUDA KA JO
ISH JOSH
JANNAT NO GULZAR
JE GHADI SAIFUL HUDA QIBLA NA QIBLA LAMERA
JEEVU MEIN AA JAHAN MAA
LAKHO JAAN SI FIDA
MARHABA MARHABA SHEH BURHANUL HUDA
MAULA MAULA
MAULA NA NI HAZRAT MA
PHALA PHULA CHAMAN
MUSHKIL MEI DIL NA GHABRA
MERE SARKAR TERI BALA LOON